Svet-Stranek.cz
Osobní stránka na adrese: archandel.freepage.cz
Osobní stránka

Vesmírné zákony:Osobní stránka na adrese: archandel.freepage.cz

Vesmírné zákony

"Naši existenci tvoří tři součásti - duch, duše a tělo, které se v pozemském životě skládá z části fyzické, éterické a astrální. Duše je nositelkou božské podstaty,jež řídí běh našeho života. Pokaždé, když část duše klesne na úroveň tělesné existence, obohacuje se o nové zkušenosti, a tudíž se vyvíjí. Nebo jimi může být ovlivněna záporně. Přidávání či ubírání se děje prostřednictvím dvou druhů paměti. Vnější paměť náleží našemu fyzickému tělu, vnitřní spirituálnímu.

Každá věc, kterou jsme si pomysleli, přáli, kterou jsme prohlásili, udělali, uviděli či uslyšeli, je zapsána ve vnitřní paměti. Tam se vzpomínky ukládají, přičemž se jejich obsah zvětšuje či zmenšuje v závislosti na výsledku každého nového prožitého pozemského života. Astrální tělo se opakovaně vrací k zemi, ale zůstává stále stejné. Mění se pouze fyzické tělo a jeho éterický dvojník.

Neustále se opakující pozemské životy jsou střídány obdobími odpočinku a studia zde. Tím postupně dochází k formování duše. Někdy je možné toho, co člověk promeškal zas vého pozemského života, dosáhnout v životě posmrtném, takže pak do další inkarnace vstupuje s většími znalostmi, a může tak dokonaleji postupovat k Bohu."

Základní z Vesmírných zákonů:
  • zákon rovnováhy neboli zákon karmy (udržuje v životě spravedlnost)

  • zákon tíže (lpění na lidech, na hmotě)

  • zákon vývoje (co se nevyvíjí to zanikne)

  • zákon lásky (kde není láska, tam není odpuštění)

  • zákon přitažlivosti (energie přitahuje stejnou energii)

  • zákon sjednocení (všichni jedno jsme)


ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI: (The secret-Tajemství Rhonda Byrne)

Je to zákon, který určuje úplný řád Vesmíru, každý okamžik vašeho života a každou jednotlivou věc, kterou během života prožíváte. Nezáleží na tom, kdo jste nebo kde jste.

Všemocný zákon přitažlivosti formuje celou vaši životní zkušenost a činí tak skrze vaše myšlenky. Jste to vy, kdo uvádí zákon přitažlivosti v život, a činíte tak svými myšlenkami.

Podle zákona přitažlivosti se podobné věci přitahují, a tak když na něco myslíte, přitahujete k sobě podobné myšlenky.

Myšlenky působí jako magnet a mají frekvenci. Když přemýšlíte, vaše myšlenky jsou vysílány do Vesmíru a magneticky přitahují všechny podobné věci, které jsou na stejné frekvenci jako ony myšlenky. Vše, co se vysílá, se vrací ke svému zdroji. A tím zdrojem jste vy. Nejenže svůj život vytváříte svými myšlenkami, ale vaše myšlenky mocně přispívají k utváření celého světa kolem vás. Pokud jste si mysleli, že jste bezvýznamní a nemáte v tomto světě žádnou moc, zkuste se nad tím zamyslet. Vaše mysl ve skutečnosti svět kolem vás formuje.

Pokud chcete cokoli ve svém životě změnit, změňte dosavadní frekvenci tím, že změníte své myšlenky.

Přitahujte dobro místo zla!
Zákon přitažlivosti je neosobní, nic nehodnotí ani nepřidává. Problém většiny lidí je v tom, že přemýšlejí především o tom, co nechtějí a diví se, proč se jim tyto věci pořád dokola stávají.

Když se zaměřujete na věci, které nechcete - "nechci přijít pozdě, nechci přijít pozdě" - zákon přitažlivosti neslyší, že to nechcete. Projevuje věci, na které myslíte, a tak se budou objevovat neustále znovu a znovu.
Zákon přitažlivosti nepočítá "nechci" nebo "ne" či jakákoli záporná slůvka. Když vyslovujete slova záporu, zákon přitažlivosti přijímá toto:

"Nechci vylít kávu na tyto šaty" jako "Chci vylít kávu na tyto šaty a chci toho rozlít ještě mnohem víc."

"Nechci žádné hádky" jako "Chci více hádek."

"Nechci chytit chřipku" jako "Chci chytit chřipku a další nemoci."

Pokud si naříkáte, zákon přitažlivosti vám svou silou přinese do života více situací, na které budete žehrat. Pokud nasloucháte někomu jinému, kdo si stěžuje, máte s ním soucit, souhlasíte s ním, v ten okamžik k sobě přitahujete víc situací, na které si budete stěžovat.

Ať už jsme si toho vědomi či nikoli, většinu času myslíme. Když mluvíte nebo někomu nasloucháte, když čtete noviny nebo se díváte na televizi, když si vybavujete vzpomínky - vždy myslíte. Pro mnoho z nás platí, že jediná doba, kdy nemyslíme, je doba spánku. Avšak síly přitažlivosti neustále pracují na našich posledních myšlenkách před usnutím. Proto vždy před usnutím dbejte na to, aby vaše poslední myšlenky byly pozitivní.

Zákon jednoduše odráží a vrací vám přesně to, na co se svými myšlenkami zaměřujete. Na základě tohoto mocného poznání můžete zcela změnit jakoukoli okolnost a událost ve svém životě tím, že změníte způsob, jakým myslíte.

Don Miguel Ruiz-ČTYŘI DOHODY


Nehřešte slovem

Hovořte jako osobnost. Říkejte jen to, co si myslíte. Vyhýbejte se užívání slova proti sobě, nebo k pomlouvání druhých. Užívejte sílu slova ve jménu pravdy a lásky.

Neberte si nic osobně

Nikdo nedělá nic kvůli vám. Co druzí říkají a dělají, je projevem jejich vlastní situace a snů. Když budete imunní proti názorům a činům druhých, nestanete se obětí zbytečného utrpení.

Nevytvářejte si žádné domněnky

Nalezněte odvahu klást otázky a vyjádřit, co skutečně chcete. Komunikujte s ostatními tak jasně, jak jenom dovedete, abyste se vyhnuli nedorozuměním, smutku a dramatům. Pouze touto jedinou dohodou dokážete zcela změnit svůj život.

Dělejte vše tak, jak nejlépe dovedete

Vaše činnost se mění od okamžiku k okamžiku; bude vypadat jinak, když jste nemocní, než když jste zdraví. Dělejte však za všech okolností vše, jak nejlépe dovedete, a vyhnete se zbytečným soudům a lítosti.