Svet-Stranek.cz
Osobní stránka na adrese: archandel.freepage.cz
Osobní stránka

Děti:Osobní stránka na adrese: archandel.freepage.cz

Děti

Vaše děti nejsou vašimi dětmi.
Jsou syny a dcerami Života, toužícího po sobě samém.
Přicházejí skrze vás, ale ne od vás.
A třebaže jsou s vámi, přece vám nepatří.
Můžete jim dát svou lásku, ne však své myšlenky, neboť ony mají své vlastní myšlenky.
Můžete dát domov jejich tělům, ne však jejich duším, neboť jejich dušepřebývají v domově zítřka, který vy nemůžete navštívit ani ve svýchsnech.
Můžete se snažit být jako ony, nepokoušejte se však učinit je podobné sobě.
Neboť život nekráčí zpět a nezastavuje se u včerejška.
Jste luky, z nichž jsou vaše děti vystřelovány jako živé šípy.
Lučištník vidí na stezce nekonečna terč a napíná vás svou silou, aby jeho šípy letěly rychle a daleko.
Ať napínání rukou Lučištníka je pro vás radostí.
Neboť jak miluje šíp, který letí, tak miluje i luk, který je pevný.

Z knihy CH. Džibrána Prorok

V knize Jak změnit svoji karmu od El tat jehezky popsáno jak si dítě osvojuje energii rodičů, což v praxi znamenáže vycítí negativní energii rodiče a v době největší únavy matkypřijímanou negativní energii obrací samozřejmě směrem nazpátek k ní.

Že není ani tak důležité spravedlivě trestat (pakliže je to nutné)a správně s dítětem mluvit, ale dělat to ve správném energetickémstavu. Pokud to dělám v negativní energii, pak zasévám další semínkaagrese, semínka zlostného a negativního vnímání světa, které časemvzklíčí.

Pokud se vám něco nedaří (vztah, v práci, doma) a vrátíte se domů kdítěti, které vám oznámí, že něco rozbilo, nebo udělalo (má třebašpatný školní výsledek), pak je to spouštěcí moment pro to, aby šlanegativní energie nashromážděná za celý den ven. Tím, že vypustítesvojí energii (byť oprávněnou-dítě si neuklidilo pokoj, nesplnilo svojepovinnosti-týká se školních dětí) tak zasypete dítě vším špatným cojste měli na duši a očekáváte zpětnou reakci. Ta bude samozřejmě vždynegativní a bude ještě doplněná negací dítěte.

Dítě musí vnímat a přijímat vždy energii dospělého. Samo ještěneumí vydávat svou vlastní energii a dávat jí rodiči zpět, což jenerovný energetický vztah. Zatímco rodič vydává a nepřijímá zpět, dítěpouze přijímá=rodič musí doplnit energii sám v sobě (ne od dítěte,protože od něj nic nedostane=karmický úkol). Pokud dítě dostává jennegativní impulzy, zvykne si na ně a v budoucnu pro něj bude potřebnýpouze typ negativní energie.
Takovou energii bude předávat světu a jako odpověď na svoji agresi dostane negaci od svých učitelů a vrstevníků.
Když se tento zvyk upevní, přestává vnímat neutrální slova i s ta spozitivním nábojem, protože ke svému dalšímu životu potřebuje negativnínáboj.

ŘEŠENÍ:

nekrmit své dítě negací
když jste doma a dítě udělá něco negativního ve vašich očích, paknedávejte průchod svým emocím ihned, ale pokuste se zbavit svéhonegativního náboje relaxací, meditací, odpočinkem (nejde to vždy, všakto známe)
pokud je už dítě větší pak mu ve stručnosti popište svůj vlastníproblém (z práce, z okolí), ať pochopí, že i když máte nepříjemnosti,že si navzájem důvěřujete, věříte ve své síly a podporu shůry.
pomozte dítěti vším čím můžete, ale pouze pozitivní tvůrčí energií.
neustále v sobě pěstujte pozitivní impulzy, protože jste to vy kdo je přenáší na dítě
hlazení po zádech dává čerstvou energii,aktivitu a zbavuje únavy
nemějte o dítě strach, tím, že si představujete obrazy hrůz kterése mohou dítěti stát, tím je samozřejmě přivoláváte směrem k němu,pokud je přivoláváte silně, pak se spustí program, který tuto myšlenkuzhmotní.

Dělejte tato cvičení:

1. Přeměna negativní energie

Při nádechu zabalit své myšlenky plné strachu do pevného balíčku, nepříjemný pocit se bude shromažďovat na prsou.
Pomalým vydechováním si vytvořte kanál vycházející skrze hlavu apředstavujte si jak se balíček myšlenek přemění na malou tmavoukuličku, která vychází ven, venku vybuchne a změní se na jiskry světlas okvětními lístky květin

2.Vytvoření příznivého programu

Při nádechu oslovte boha (anděly) s prosbou o štěstí pro své dítě, představte si že do sebe přijímáte sluneční paprsek.
Pokuste se vytvoři chomáček světla a přeměnit ho na zlatou kuličku
Pomalu vydechujte a představte si, že se vaše dítě nachází ve velmipříjemné situaci a navíc je zahaleno do slunečního svitu, do vašíochranitelské energie.

Naše děti nám nejsou nic dlužné, stejně jako my nejsme nic dlužni svým rodičům.

Čím víc lásky je v člověku tím víc jí předá. My máme dva nejdůležitější úkoly směrem k dítěti.
1. Milovat svoje děti tak, abychom je naučili milovat svět kolem sebe.
2. Naučit je samostatnosti.

Dítě je bytost, která stojí o stupeň výše než rodič. Dítě je
pokračováním naší duše, našeho vývoje. Karmický úkol rodiče je v tom,aby mu pomohl osvojit si zkušenosti, které zná on sám, ale aby v němnezabil nové tvůrčí schopnosti, které v sobě má dítě. Naším úkolem neníudělat z něj stejného člověka jako jsem já sám, ale udělat z nějsamostatnou bytost, která má svou vlastní cestu a svou vlastní karmu(můžeme ukázat cestu, ale to ostatní závisí čistě na něm).

Naše rodičovské vedení je mnohdy natolik zatíženo výchovou a společenskými normami, že často ztrácíme pevnou půdu pod nohama a taky cit pro "správnost" (teď užívám slova z konceptu kontinua).

Sama u sebe, když jsem začala víc naslouchat sobě,tak jsem zjistila, že je to ten společenský tlak a dogma, které mě nutí být dokonalým neustále za dítětem pobíhajícím a cestičku umetajícím rodičem. Že je daleko důležitější rozvíjet sebe sama jako člověka, získat ze sebe ty nejlepší energie pro dítě a ty mu předávat a neočekávat nic výměnou.

Naši rodiče většinou očekávali, že za svou energii dostanou něco od nás dětí. Za svou pozornost dostanou dobré chování. Za své peníze do kroužků dostanou rozvinutý talent. Za svou lásku dostanou ještě více lásky. Za to, že nejsou milováni partnerem, dostanou alespoň lásku od dítěte.
 
A tím nám nakládali daleko větší břemena, než jsme měli (a mohli) nést. Nesplněná očekávání pak promítali negací a ta negace se jim zase vracela zpátky jako bumerang.

Energetická výměna mezi rodiči a dětmi je prostě úplně výlučná od ostatních výměn energií mezi lidmi. Dítě bere jen když je z čeho brát. Pokud jsem unavená, nevyspalá, je mi jasné, že se moje děti budou snažit brát i to málo co je ve mě a co jim můžu nabídnout. A mě se to v tu chvíli nemusí ani trochu líbit. Pokud se naopak cítím vyrovnaná, nabitá, pak moje dítě (moje věrné zrcadlo) bude odrážet můj energetický stav. Pokud jsem vzteklý, náladový a negativní člověk pak nemůžu očekávat, že moje dítě bude vyrovnané a pozitivní.